Epoxy Plamuur
Vestingh

Epoxy Plamuur

Normale prijs €29.95

Epoxy Plamuur

Met dit product kun je je oneffen vloer gladder trekken.

Dit product hebben wij niet standaard op voorraad! De levertijd is rond de 7 werkdagen. 

Productomschrijving en samenstelling
EP 2345 Verzegeling is een oplosmiddelvrij transparant, 2-componenten Verzegeling op basis van gemodificeerde epoxyharsen en een polyamine als verharder.

EP 2345 Verzegeling wordt toegepast als een 1-laagse en vloeistofdichte eind afwerking op troffelvloeren en als hechtlaag onder troffelvloeren bij het zetten van plinten en het bekleden van opstortingen en wanden.         

Specifieke kenmerken
Uitstekende hechting, laag viskeus, slijtlaag, hoogglans.

Ondergrond
De ondergrond dient schoon en droog te zijn. de troffelvloer licht schuren om valmortel e.d. te verwijderen stof, e.d. grondig verwijderen door zuigen met een stofzuiger met voldoende capaciteit. Strepen van schoenen en banden met oplosmiddel verwijderen. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de tempera¬tuur van de ruimte niet lager dan 15ºC., tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag minimaal 10ºC zijn en moet tenminste 3ºC boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden  moet de verwerkingstemperatuur tussen 15º en 20ºC. liggen. De minimale uitharding temperatuur bedraagt 5ºC.;bij deze temperatuur zal de uitharding tijd aanmerkelijk langer zijn.

Verwerking
Hars en harder componenten in afgepaste verhouding mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging, het materiaal overgooien in een  mengvat en nogmaals doormengen en verdelen op de vloer d.m.v. een roller of wisser. De volgende bewerking dient binnen 72 uur te worden aangebracht.

Uiterlijk
Transparant, glanzend, ook in antislip uitvoering

Technische gegevens

Soortelijke massa

1110 kg/m³

Vaste stofgehalte

100 %

Hardheid

shore D 80

Slijtagebestendigheid

slijtwiel H 18 1000 omw/1000 gr. belasting slijtage 1 gr.

Temperatuursbestandheid

Tussen –20°en +80°C; geen thermische schokbelasting

Verwerkingstijd

20 min. bij 20°C met een verpakking van 10 kg

Doorharding

Beloopbaar na 14 uur bij 20°C

Licht belastbaar na 48 uur bij 15°C

Volledig belastbaar na 7 dagen bij 15°C

Vlampunt

> 65ºC

Hechting

5 N/mm² op beton B60 (Breuk in beton)

Verdunning

Niet toegestaan

Houdbaarheid

12 maanden in ongeopende verpakking. Product  tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°‑25°C.

Mengverhouding

100 : 50 A:B in gewichtsverhouding

Verbruik

200 gram/m2

 
Verpakking
Standaard sets van 1,0 - 2,5 -  5 kg

Reiniging
Gereedschap reinigen met reinigingmiddel VD 3. Zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

Veiligheidsaspecten
Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crèmes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking. Zie MSDS voor meer informatie.

Comp. A bevat:

Gemodificeerd Bisphenol-A/F Epoxyhars, Number average molecular weight <700

 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Comp. B bevat:

Alifatische polyamine

 • Schadelijk bij inslikken
 • Schadelijk bij contact met de huid
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Schadelijk bij inademing
 • Giftig voor in het water levende organismen,

met langdurige gevolgen.

Afvalverwerking
Geheel leeggemaakte verpakkingen van verf en kunststof worden niet aangemerkt als gevaarlijk afval waarop het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) toepasbaar is en kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.  Producten in niet uitgeharde toestand moeten als gevaarlijk afval in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen worden aangemerkt worden. Professionele verwerkers dienen hun restanten af te voeren via de officiële inzamelaars.

Vestingh Paint & Craft

 

Huizerweg 29
1401 GG Bussum
Tel: 035 6923314
info@devestingh.nl

Openingstijden winkel

Ma. 7.00-18.00 uur
Di. 7.00-18.00 uur
Wo. 7.00-18.00 uur
Do. 7.00-18.00 uur
Vrij. 7.00-18.00 uur
Za. 8.00-17.00 uur